kittiwut

ENJTHB

เพิ่มขึ้น
BITKUB:ENJTHB   Enjin Coin
ข้อดีของการ Simplify กราฟแบบนี้ ข้อแรกคือเราเห็นเทรนด์ชัดเจนขึ้น
Heikin-Ashi ไม่สนใจการขึ้นลงเล็กๆ ระหว่างวัน หรือแท่งเทียนไม่กี่แท่งที่ขึ้นสวนทางเทรนด์หลัก
มันจะเปลี่ยนให้กลายเป็นแท่งสีเขียวไม่ก็สีแดงเหมือนกันหมดเลย
ซึ่งก็โยงไปเกี่ยวข้องกับข้อดีข้อที่สอง คือ
ทำให้เราอยู่ในเทรนด์ได้นานขึ้นและไม่รีบขายเร็วเกินไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ