M_Saran_Trader

ENJTHB อัพเดทกราฟแนวโน้ม

BITKUB:ENJTHB   Enjin Coin
TP# 4 - 150
TP#3 - 120
TP#2 - 106
TP#1 - 93
BUY#1- 76
BUY#2 -
BUY#3 -
CUTLOSE - 70
--------------------------------------
- ตอนนี้เกิด bullish divergence ในกราฟ 4h อาจจะเป็นการลงมาจบ wave 4 นะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ