bnet17

EGCO TF Month (ราคาปัจจุบัน 120.50) ซื้อสะสม

bnet17 ที่อัปเดต:   
SET_DLY:EGCO   ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO
EGCO TF Month (ราคาปัจจุบัน 120.50)
-----------
1.แนวรับ แนวทับซ้อน Fibo บริเวณ 109-112 บาท
2.แนวต้าน แนวทับซ้อน Fibo บริเวณ 166-178 บาท
----------
กลยุทธ
ซื้อสะสม บริเวณ 120-110 บาท
ขายทำกำไร 160 บาท
ให้พิจารณา วอลุ่มซื้อขาย ประกอบด้วยนะครับ
---------
หุ้น Egco ในความคิดผม หากติด บริเวณ นี้ ก็ไม่น่า
อันตรายอะไรมาก เพราะราคาลงมาต่ำมากแล้ว
หากติดก็ถือ กินปันผลได้ 3.25+3.25 บาท ต่อปี
--------
ขอให้โชคดีครับ
ความคิดเห็น:
ใครได้ของบ้างครับ บริเวณ 115 บาท
ราคาเริ่ม ปรับตัว ขึ้น บ้างแล้ว ตอนนี้ 123 บาท
เป้าขายเรา ยังคงเดิม นะครับ 160 บาท
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ราคาปัจจุบัน 128 บาท
ใครเข้าบริเวณ 120 บาท ตอนนี้กำไร 8 บาท/หุ้นแล้วนะครับ
อดทน ถือ ต่อไปนะครับ เป้ายัง 160 บาท เหมือนเดิม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ