yuttapongtrader

EDIT จุดนี้น่าซื้อไม่เสียเปรียบ

NASDAQ:EDIT   Editas Medicine, Inc.
ส่วนตัวมองว่า วอลุ่มการซื้อเริ่มกลับมา และ มาอยุ่ในฐานที่ตัดขาดทุนไม่ไกล
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ