SET:ECF   EAST COAST FURNITECH PUBLIC CO LTD
เป็น Running Flat correction ตามทฤษฏีคือ

1. a (ลง 1,2,3) และ b (ขึ้น 1,2,3) และ c (ลง 1,2,3,4,5)
2. จุดสังเกตุ b จะขึ้นสูงกว่าจุดสูงสุดที่เคยลงมาเป็น a ตั่งแต่ 123.7% - 161.80% fibonacci
3. c ตามทฤษฏีจะลงมาไม่ต่ำกว่าจุดสูงสุดที่เคยลงมาเป็น a แต่จากประสบการณ์สามารถลงมาต่ำกว่าได้ แต่จะไม่ต่ำกว่า a แน่นอน

แผนการ ให้กำหนดเงินที่ต้องการลงทุนและแบ่งเป็น % ตามจุดรับที่วางไว้ (30% - 70%)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ