NutaponKo

ecf น่าเด้งแแรง

SET:ECF   EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY
จากทรงเบรคลิ่มลง ยกไฮ ยกโล น่าจะมีการลาก
แนวรับ 1.05 หลุด 1.01 ก็ทิ้งทันที
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ