PacharaTantaragron

ElliotwavebyEaw วิเคราะห์ DXY ดอลลาร์สหรัฐจะกลับไปดอยเดิม ?

เพิ่มขึ้น
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐ ชุดแรกทำรูปแบบ Correction Flat แล้วตอนนี้พักฐานด้วยปแบบ Sall x-wave จบแล้วกำลังจะขึ้นชุดสองอาจจะเป็น Flat เหมือนชุดแรก
น่าจะเป็น Non- standard ประเภท double flat โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ดอยเดิม 120 เหรียญ การขึ้นของดอลลร์สหรัฐอาจจะกดดันให้ทองคำเป็นขาลงยาวนาน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ