PacharaTantaragron

DXY ดอลลาร์สหรัฐ ทำคลื่น 4?

ลดลง
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เขาว่าเป็นคู่ตรงข้ามกับทองคำ แต่ทำท่าเดียวกันเลย งงไปหมดแล้ว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ