TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จากบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้
มองว่า Dollar Index ใกล้ถึงจุดกลับตัว

ปัจจุบันราคาวิ่งลงมาตามที่วิเคราะห์ไว้

หากไม่มีอะไรผิดพลาดการอ่อนตัวลงของ dollar index น่าจะส่งผลให้ EURUSD และ ทองคำปรับตัวขึ้นต่อได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ