TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ดัชนีดอลล่าร์สหรัฐได้ปรับตัวเป็นแนมโน้มขาลงมานาน

มุมมองตอนนี้มองว่าน่าจะปรับตัวออกข้างระยะสั้นถึงกลางก่อนจะลงอีก 1 ชุด แล้ววิ่งกลับขึ้นมาปรับฐาน

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ