TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 28
1
ราคาทำโซนไม่ผ่านอยู่มาระยะหนึ่งแล้ว
H ชนกับ เทรนไลน์พอดี
เปิด S ได้เปรียบในจุดๆนี้ที่สุกครับ ได้ระยะด้วย

ความคิดเห็น