TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคาทำโซนไม่ผ่านอยู่มาระยะหนึ่งแล้ว
H ชนกับ เทรนไลน์พอดี
เปิด S ได้เปรียบในจุดๆนี้ที่สุกครับ ได้ระยะด้วย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ