AnubanTrader

DYX จะขึ้นต่อได้หรือไม่!!

เพิ่มขึ้น
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าเงิน Usd มีความผันผวนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่อง มีปัจจัยต่างๆมากระทบค่อนข้างมาก สังเกตุได้จาก TF H1 เกินเเท่งเทียนยาวจำนวนมาก
เเละในสัปดาห์นี้ ทาง FED เหมือนมีเเนวทางคงอัตตราเงินเฟ้อที่ 2% หรือ มากกว่า จึงทำให้มีโอกาส ทำให้ค่าเงิน Usd อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ในระยะสั้น - -
แต่!!!!!!!!!!!! อัตตราการว่างงานของ Usd เเข็งค่า เเละ ยังมีปัจจัยภายนอกเช่น ความสำเร็จวัคซีน Covit-19 มาช่วยในอนาคต Usd มีโอกาสกลับมาเเข็งค่าอย่างต่อเนื่อง+ +

โดยส่วนตัวชอบ ให้น้ำหนักไป กราฟ1 อ่อนค่าในสัปดาห์หน้าเเละเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ถัดไป มีสิทธิ์ลงมาถึง 79.15 เเล้วกลับขึ้นไป
(ฝึกวิเคราะห็กราฟเทคนิค เเละ มองหาปัจจัยหนุนสมุติฐาน)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ