Eaw_Neowave

Eaw_Neowave อัพเดท DXY ที่เคยดูเอาไว้ 9 มีนาคม 2564

Eaw_Neowave ที่อัปเดต:   
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐ ราคาเคลื่อนที่เป็นรูปแบบ Non-standard ประเภท double ตอนนี้อยู่ในชุดที่สองดูจากการเคลื่อนไหวของราคาน่าจะเป็น Zigzag ชุดแรก Correction เป็น flat หากรูปแบบราคาทั้งสองชุดแตกต่างกันจะเรียกว่า double combination เป้าหมายราคามองเหมือนเดิมที่ดูไว้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ดอยเดิม 120 เหรียญ การขึ้นของดอลลร์สหรัฐอาจจะกดดันให้ทองคำเป็นขาลง


ความคิดเห็น:

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ