Purich

อย่างแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือสกุลเงินดอลล่าร์

เพิ่มขึ้น
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 32
1
อย่างแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือสกุลเงินดอลล่าร์ที่ในตอนนี้ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นเพราะสกุลเงินดอลล่าร์ตอนนี้พุ่งขึ้นไป ในรอบเกือบหนึ่งปี ในตอนนี้วิ่งอยู่ในแนว 95.48 ถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้อาจจะไปถึง 1.03% หรือ 96.46 ซึ่งจะส่งผลให้กับทั้งคู่เงินที่คู่กับสกุลเงินดอลล่าร์และทองคำ
สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่

ความคิดเห็น