trader_j_official_jt

Dxy เเนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

เพิ่มขึ้น
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลล่าร์กราฟเบรคเทรนขาลงขึ้นได้เเล้วเเนวโน้มขึ้นต่อ เเนวต่อไปจะอยู่ที่เเนว 93.00

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ