TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เอาแค่ TA มาใช้ล้วนๆนะครับ มองมันเป็น Zone
ถ้าจะ Long มันตรงนี้ อาจจะไม่คุ้มกับระยะที่จะเก็บครับ
มอง Short การวาง SL ได้ระยะที่เรียกว่า เข้าแล้วคุ้มกว่าครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ