Purich

USDINDEX ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นระยะสั้น

เพิ่มขึ้น
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
#USDINDEX สกุลเงินดอลล่าร์ในตอนนี้ยังดูเหมือนมีทิศทางที่ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นถึงระยะกลางเนื่องจากว่าสกุลเงินยูโรมีการกดดันสกุลเงินดอลล่าร์ให้มีการดีดตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเหตุการณ์อิตาลีหรือรวมทั้งการออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษที่กดดันสกุลเงินยูโรเช่นเดียวกันรวมทั้งการประกาศที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาประกาศออกมาในทิศทางที่ดีในบางช่วงบางตอนของสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงทำให้สกุลเงินดอลล่าร์มีการดีดตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้อาจจะไปถึง 0.62% หรือ 95.67 แต่ถ้ามีการปรับตัวร่วงลงควรติดตามใน 0.64% หรือ 94.47อย่างไรก็ตามปัจจัยเสียงในช่วงนี้คือสกุลเงินยูโรแน่นอนเนื่องจากว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งอิตาลีหรือทั้งการออกจากสหภาพยุโรปที่มีการกดดันสกุลเงินยูโรส่งผลกดดันให้สกุลดอลล่าร์มีการผันผวนในช่วงวันสองวันนี้ควรติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ