TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
สกุลเงินนี้เป็นสกุลเงินหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นเพื่อที่จะเทียบกับสกุลเงินอื่นดังนั้นควรติดตามในแนวที่ให้ไว้เพื่อที่จะเป็นจุดตัดทำกำไรขาดทุนด้วย

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ