TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ในช่วงท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนตลาดปิด มีการประกาศตัวเลขของ ข่าว Non-Farm และ Unemployment Rate ซึ่งมีความขัดแย้งกันจึงทำให้ราคาค่อนข้างผันผวน
แต่ในเชิง TA แล้วราคายังคงอยู่บริเวณโซนแนวรับสำคัญที่ 97.71 - 97.40 ดังนั้นในสัปดาห์ยังคงมีลุ้นการ Throw back กลับขึ้นไปจากบริเวณแนวรับได้อีกครั้ง

สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือในส่วนของ MACD นั้นเกิด Bearish Divergence ซึ่งบ่งบอกถึงการสะสมความอ่อนแรงของราคาทำให้ ราคายังมีโอกาสที่จะลงไปต่ำกว่าแนวรับสำคัญได้อยู่

ดังนั้นจากภาพรวมทั้งหมดบ่งบอกได้ว่า ในสัปดาห์หน้ายังคงต้องระวังเรื่องความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ แต่แนวโน้มโดยรวมยังเป็นไปในทิศทางเชิงบวก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ