TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 57
2
มองทรงแล้ว อาจมีการลงมาเทสแนว 97.7

ความคิดเห็น

มาถึงแนวที่มองไว้ละครับ 97.7
ตอบกลับ