AstronautPioneer

ข่าวล่าสุด: นายโอบามาเตือนถึงผลที่ตามมาของการปิดกั้นฉนวนกาซา

เพิ่มขึ้น
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
นายโอบามากล่าวว่าการปิดล้อมฉนวนกาซาของอิสราเอลอาจทำให้ชาวปาเลสไตน์แข็งกระด้าง และทำให้การสนับสนุนเทลอาวีฟจากนานาชาติอ่อนแอลง

อดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ประณามการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสว่าเป็น "ความโหดร้ายที่ไม่อาจบรรยายได้" เขาย้ำว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ในการป้องกันตัวเอง แต่ย้ำว่าอิสราเอลต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศหากทำสงครามกับกลุ่มฮามาส

เขากล่าวว่ายุทธศาสตร์ทางทหารของอิสราเอลที่ไม่คำนึงถึงความสูญเสียของมนุษย์ในฉนวนกาซา "อาจส่งผลย้อนกลับได้ในที่สุด"

✉️PREMIUM CHANNEL ✉️

🔴9-12 signals per day
🔴Free knowledge support
24/7 support for newbies.
You always have priority.

✔️1 month: 49 USD
✔️3 months: 99 USD
✔️6 months: 179 USD
✔️Life Time: 379 USD

t.me/ScalpingPioneerFromThaiLand
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ