TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคามีการปรับตัวลงมาอีกครั้งหลังจากที่ราคาเบรคโซนแนวต้านสำคัญที่ 97.4 - 97.7 ขึ้นไปได้ อย่างไรก็ตามการปรับตัวลงมาราคายังคงอยู่บริเวณโซนแนวรับที่เคยเป็นแนวต้านมาก่อน
โดยแท่ง 1วัน เมื่อวานปิดแท่งในรูปแบบ Hammer ที่บริเวณแนวรับ บ่งบอกถึงโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปได้อีกครั้ง
ดังนั้นจากภาพรวมทั้งหมดยังคงส่งผลในเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์

Financial Advisor & Investment Consultant
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ