Purich

#USDINDEX หลังจากทิศทางแนวโน้มยังอยู่ในทิศทางขาลง

ลดลง
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
#USDINDEX หลังจากทิศทางแนวโน้มยังอยู่ในทิศทางขาลงซึ่งในวันนี้ก็ยังประเมินว่ายังอยู่ในทิศทางขาลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่มีท่าทีที่จะยุตติเกี่ยวกับสงครามทางการค้าทำให้สกุลเงินดอลล่าร์มีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องโดยให้แนวโมดูที่สำคัญสุดท้ายไว้ก็คือ 0.44% หรือราคา 94.12 แต่ยังแนะนำว่าความเสี่ยงที่จะมีเกิดขึ้นนั้นมีมากซึ่งควรเตรียมตัดความเสี่ยงไว้ก็คือ 94.99 ซึ่งเป็นแนวโมดูสุดท้ายที่ควรจะตัดความเสี่ยงแนะนำว่าควรติดตามเหตุการณ์ที่สำคัญในวันนี้อย่างใกล้ชิด

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ