Purich

สกุลเงินดอลล่าร์ในตอนนี้อย่างมีทิศทางร่วงลงในระยะกลาง

ลดลง
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 41
1
สกุลเงินดอลล่าร์ในตอนนี้อย่างมีทิศทางร่วงลงในระยะกลางเช่นเดียวกันเนื่องจาก สงครามทางการค้าก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในระยะยาวยังเป็นทิศทางขาขึ้นซึ่งในตอนนี้ถ้าเกิดร่วงลงอาจจะลงไปถึง 0.86% หรือ 93.29 ซึ่งเป็น Module ที่ไกลมากในวันนี้แต่อย่างไรก็ตามสกุลเงินดอลล่าร์ถ้ามีการปรับตัวหรือโดนกดดันมาจากสกุลเงินยูโร และดีดตัวขึ้นอาจจะไปถึง 0.62% หรือ 94.68 ซึ่งเป็น Module ที่จะต้องติดตามในวันนี้แนะนำควรติดตามการประกาศที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาด้วย

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่