Purich

สกุลเงินดอลล่าร์เริ่มมีการผันผวนในทิศทางที่อยู่ในกรอบ

TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 16
1
สกุลเงินดอลล่าร์เริ่มมีการผันผวนในทิศทางที่อยู่ในกรอบเนื่องจาก มีการกดดันมาจากสกุลเงินยูโรจึงทำให้สกุลเงินดอลล่าร์ดีดตัวขึ้นไปโดยในตอนนี้ Module ที่สำคัญด้านบนก็คือ 95.03 ถ้าทะลุขึ้นไปได้ควรตัดทำกำไรขาดทุนที่ 95.32 หรือ 0.4% ซึ่งยังมองอยู่ในทิศทางขาขึ้นแนะนำกันความเสี่ยง 0.59% เนื่องจากสกุลเงินดอลล่าร์จะส่งผลเกือบทุกคู่เงินจึงควรติดตามและควรเฝ้าระวังในการกล่าวของแต่ละท่านโดยเฉพาะประธานธนาคารกลางยุโรปที่จะมีการกล่าวในช่วงวันนี้เวลา 15:00 น.
สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่

ความคิดเห็น