mooham2011

DTAC ใกล้จะต้องเลือกทาง

การศึกษา
SET:DTAC   TOTAL ACCESS COMMUNICATION
DTAC breakout ออกจากแนวต้านสำคัญขนาดยักษ์มาได้ ตอนนี้พักตัวเป็นกรอบตื้นๆ จะสังเกตุได้ว่าตอนนี้อยู่บริเวณ trendline แล้วน่าจะต้องเกิดอาการขึ้นในเร็วๆนี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ