M_Saran_Trader

DOTTHB อาจกำลังจบ wave C แล้วกำลังขึ้นไปทำ wave 1

BITKUB:DOTTHB   Polkadot
TP#3 - 1300
TP#2 - 1100
TP#1 - 900
BUY#1- 780
BUY#2 - 630
BUY#3 - 465
CUTLOSE -300
-------------------------------------------------------
- ตอนนี้ เกิด Bullish divergence ใน tf 4h อาจจะเป็นการกลับตัวไปทำ wave 1 หรืออาจจะเป็นการรีบบลาวแล้วก็ลงต่อก็ได้นะครับ เพราะในกราฟ tf week ยังเป็น Bearish divergence อยู่ ตอนนี้อาจจะลงไม่สุด
- ท้ามันลงไปแถว 310-400 เก็บของได้หมดครับ ราคาแถวนี้
- ตอนนี้ท้ามันยังไม่หลุด แนวรับ 790 แล้วขึ้นไปยืน 910 บาทอยู่ รอซื้อได้เลยครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ