THFX-THAI

Dot bullish divergence

เพิ่มขึ้น
BINANCE:DOTBUSD   None
Pokadot ที่มีโปรเจค Crownloan
ถึงจะมีเหรียญจำนวนหนึ่ง ที่ถูกล็อคไว้ในระบบนาน 2 ปี
ก็โดนเทลงมา แบบต่ำเตี้ยติดดิน

ถ้ามองดี ๆ ไม่ว่าด้านปัจจัยพื้นฐานหรือทางเทคนิค
ก็เป็นจุดที่น่าเก็บสะสมไม่น้อย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ