THFX-THAI

Pokdadot ((3)3)

เพิ่มขึ้น
BINANCE:DOTBUSD   None
รูปแบบของกราฟ เหรียญ Pokadot $Dot
ที่จะทำเวฟ 3 ย่อย ของเวฟ 3 ใหญ่

น่าจะมีการเติบโต ที่คุ้มค่าต่อความเสี่ยง


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ