SkerWalky

DOGE Moon's Signal 20/02/2024 มสญญาณ"ซอ"ปรากฏอกครงท 3 !!!

เพิ่มขึ้น
SkerWalky ที่อัปเดต:   
BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
สัญญานซื้อปรากฏเมื่อราคาเหนือ 0.09084 🔵
ควรตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่า 0.08192 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>DOGE Moon's Signal 02/03/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 4!!
อัปเดตจุดจัดขาดทุนใหม่จาก 0.08192 เป็น 0.08415 🟠

ติดตามระบบสัญญาณ Moon's Signal รูปแบบสัญญาณซื้อ/ขาย ล่วงหน้าได้ที่ moonssignal.xyz
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>DOGE Moon's Signal 15/03/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 5!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่จาก 0.08415 เป็น 0.14637 🟠
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน:
>>>DOGE Moon's Signal 17/03/2024 ราคาต่ำกว่าจุดตัดขาดทุนแล้ว"ขาย"!!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ