pramwerayut

DOGEUSDT 16/05/64

เพิ่มขึ้น
BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
H4
- เข้าสู่สภาวะ sideway ขาลง
H1
- เข้าสู่สภาวะ sideway ขาขึ้น
- ราคาเข้าสภาวะ oversold
M30
- ราคาเข้าสู่สภาวะ sideway
- ราคาเป็น over sold
M15
- ราคาเป็นขาลง
M5
- ราคามีการ ไดเวอเจนท์ขาขึ้น***

หมายเหตุ : ก่อนเข้าหา reversal pattern ให้ดี การเข้าที่ดีมานแรกใกล้สุด เพราะหวังให้กลับกรอบบน และราคาเคลื่นลงมาด้วยความลังเลที่จะเล่นกรอบล่าง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ