SkerWalky

DOGE Moon's Signal 25/10/2023 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 2!!

เพิ่มขึ้น
SkerWalky ที่อัปเดต:   
BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
สัญญานซื้อปรากฏเมื่อราคาเหนือ 0.06173 🔵
ควรตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่า 0.05738 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>DOGE Moon's Signal 03/11/2023 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 3!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 0.05738 เป็น 0.06548 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>DOGE Moon's Signal 17/11/2023 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 4!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 0.06548 เป็น 0.06779 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>DOGE Moon's Signal 03/12/2023 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 5!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่จาก 0.06779 เป็น 0.07671 🟠
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน:
>>>DOGE Moon's Signal 04/01/2024 ราคาต่ำกว่าจุดตัดขาดทุนแล้ว"ขาย"!!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ