Purich

DOGEUSD สัญญาณขาลงเริ่มมา 31/05/2023

ลดลง
DOGEUSD ดูเหมือนทิศทางสกุลดิจิตอลเป็นตัวหนุนทำให้ DOGEUSD ปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยดัชนี Nasdaq มีการปรับตัวร่วงลงถึงเรื่องความกังวลของภาคธนาคารอีกครั้งในวันนี้

โดยในการปรับตัวร่วงลงในครั้งนี้ในรอบวันมีการปรับตัวร่วงลง -1.60% ประกอบกับในระดับชั่วโมงมีการปรับตัวร่วงลง -0.13% สะท้อนภาพให้เห็นโอกาสที่ยังคงมีการปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องแต่ถ้ามีการขยับตัวสูงขึ้นไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 0.07188888 ขึ้นไปได้ตำแหน่งที่ควรเป็น ตำแหน่งที่สะสมสถานะขายอยู่ในระหว่าง 0.07188888 ลงมายัง 0.07137730 เป็นส่วนสำคัญมากที่เรียกว่าซัพพลายโซน

ถ้ามีการปรับตัวร่วงลงควรติดตามว่าจะสามารถทะลุตำแหน่งที่ 0.07071954 ลงมาได้หรือไม่ถ้าปรับตัวร่วงลงมาต่ำกว่าราคาดังกล่าวอาจจะไปถึงตำแหน่งที่ 0.06985298

แต่ถ้าเปิดสถานะขายเรียบร้อยแล้วแต่ขยับตัวสูงขึ้นควรปิดขาดทุนที่ 0.07188888 หรืออะไรสุดท้ายที่ 0.7229705 เพราะเป็นเขตซัพพลายโซนรวมทั้งการวัดจาก Fibo อยู่ในตำแหน่ง 38.2 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความเสี่ยงที่จะมีการขยับตัวสูงขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาดูก็คือทางด้านของเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาที่จะยังคงมีการโหวตในวันนี้และจับตาดูการประกาศตัวเลขสำคัญสหรัฐอเมริกาในวันพรุ่งนี้ก็คือการประกาศอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐของ ADP

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ