Black_K7

DOGE/THB

เพิ่มขึ้น
BITKUB:DOGETHB   Dogecoin
DOGE กำลังจะปรับตัวเป็นขาขึ้นเนื่องจากมีการชื้อเพิ้มขึ้น
แนวต้าน 17.6 / 18.6
RSI อยู่เหนือเส้น 50 มองว่าขึ้นถึง 21 ได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ