Uptrend_Price

Doge to the moon

เพิ่มขึ้น
BITKUB:DOGETHB   Dogecoin
BITKUB:DOGETHB
•เชื่อว่ามีหลายคนกลัวและไม่กล้าเข้าแล้วกับตัวนี้ ขอโลภในขณะที่คนอื่นกลัวแล้วกันครับ แต่อยากให้ทุกคนที่ดอยหลุดดอยครับ

•Trade setup
ถ้าการวิเคราะห์นี้ถูกต้องราคาต้องพุงขึ้นแบบรุนแรงหากนี่คือ wave 3 และถ้าหากราคากลับตัวลงมาหลุด 8.4 แนะนำให้ sl เพราะราคามีโอกาสกลับมาทดสอบ @6.7-7.7บาท นักลงทุนควร M:M ให้ดี
Tp 1 @11.2
Tp 2 @12.9
Sl@8.4

•โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและนี่ไม่ใช่การแนะนำในการลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ