SkerWalky

DOGE Moon's Signal 12/09/2023 ต่ำกว่าจุดตัดขาดทุนซะแล้ว "ขาย"!!!

ลดลง
DOGE ราคาร่วงต่ำกว่าจุดตัดขาดทุนแล้ว ควร "ขาย" ออกไปก่อน รอสัญญานเข้าซื้อรอบใหม่ครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ