SkerWalky

DOGE Moon's Signal 17/06/2023 มีสัญญาณ "ซื้อ" ปรากฏแล้ว!!

เพิ่มขึ้น
SkerWalky ที่อัปเดต:   
DOGE ราคาไม่ขยับไปไหนมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว สัญญาณ MACD เองแสดงให้เห็น Bullish Divergence มาอย่างยาวนานแล้วเช่นกัน ตอนนี้คงรอแค่ข่าวมาดันราคา อยู่ที่ว่าจะมีหรือไม่เท่านั้น คุมความเสี่ยงกันด้วยครับ

สัญญานซื้อปรากฏเมื่อราคาเหนือ 0.06278 🔵
ควรตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่า 0.05819 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>> DOGE Moon's Signal 01/06/2023 มีสัญญาณ "ซื้อ" อีกครั้งที่ 2!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 0.05819 เป็น 0.06019
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>> DOGE Moon's Signal 23/07/2023 มีสัญญาณ"ซื้อ"อีกครั้งที่3!!
อับเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 0.06019 เป็น 0.06368🟠
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน:
>>> DOGE Moon's Signal 18/08/2023 ราคาต่ำกว่าจุดขาดทุนแล้ว "ขาย"!!!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ