kittiwut

DODOUSD

เพิ่มขึ้น
BINANCE:DODOUSD   DODO
DODO เป็นโปรโตคอล การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ของจีน และเป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องบนเชน
ซึ่งมีอัลกอริทึมแบบ proactive market maker (PMM)
ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะในการนำเสนอสภาพคล่องและเสถียรภาพด้านราคาที่ดีกว่าผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ