NutaponKo

ขอลิ่งวันนี้

SET:DOD   DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
ดูมันดอย วันนี้เบรค 3.80 เป้ามองไว้ 4.20
ทำสมุนไพร และเจลแอลกอฮอร์ น่าจะขายดีช่วงนี้ กราฟมันบอกว่าเอาอยู่ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ