NutaponKo

Dod หุ้นที่พักตัวเสร็จแล้ว

SET:DOD   DOD BIOTECH PCL
เป็นหุ้นที่วิ่งขึ้นลงแรง ดังนั้นค้องเล่นอย่างมีวินัย

DOD รับทำผลิตสินค้าทางความงาม ปีนี้เริ่มกลับมามีกำไร

จากกราฟ มีการหลุดแนวกด เด้งออกมาแล้วพัก พร้อมที่จะเด้งทำแนวขึ้นกรอบใหม่

ราคาที่น่าจับตา ถ้ายืนแนว 9.6 + - อาจเด้งไปเทสกรอบ 10.60 ก่อน ถ้าเบรคไปได้ก็อาจขึ้นไปทำกรอบใหม่ ก่อนจะพักตัวอีกรอบ

ปันผลรอบเดียวคือ เดือน มีนาคม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ