Knott542

DOD แนวโน้ม

เพิ่มขึ้น
Knott542 ที่อัปเดต:   
SET_DLY:DOD   DOD BIOTECH PCL
DOD กำลังทำ collection wave สะสม คอยเฝ้าดีๆ มีแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นอีกไม่นาน
ความคิดเห็น:
ยังอยู่ใน ขา sideway
เป็นความเห็นส่วนบุคคล ไม่ได้ชี้แนะ หรือแนะนำ ผู้ลงทุนควรใช้วิจรณญาณในการลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ