TVC:DJI   ดัชนีดาวโจนส์
ลากเพื่อไปปล่อยของ หรือว่าเหตุการณ์กลับมาปกติ
แต่กรอบ ชัด กลับตัวเด้ง น้อยๆ อย่าไว้วางใจ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ