BINANCE:DIAUSDT   DIA / TetherUS
ถ้าชอบการวิเคราะห์ของผม
มือใหม่ยังไมไ่ด้สมัคร
ขอสมัครลิ้งผมทีครับ ขอบคุณมาก
www.binance.com/en/futures/ref/80160113
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ