patipat19

แสกนหุ้น กราฟสวย ยกโลว ไม่ทำนิวโลว DELTA พาใจอัพดิว้าา

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:DELTA   DELTA ELECTRONICS
แนะเล่นเกร็งกำไร ราคา เป้าหมาย ต้านแรก 88.25 บาท ต้านถัดไป 95 บาทครับ

โซนรับ 83.75- 84.50 ครับ

ตัดขาดทุน 81 บาท หากผิดทาง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ