mooham2011

DDD พักตัวเป็นกรอบ

การศึกษา
SET:DDD   DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
DDD ดีดขึ้นมาอย่างรุนแรง จากขาลงที่ยาวนาน สังเกตุจาก Daily chart จะเห็นได้ว่ามี volume เข้ามาต่อเนื่องมากและแท่งเทียนที่ volume เข้าแต่ละแท่งก็สวยมาก ตอนนี้พักตัวตื้นๆ แคบๆ อยู่ด้านบนน่าจะเล่นได้ต่อ แต่ก็ควรระมัดระวังเพราะ ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาเกือบ 100% แล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ