V91EW

[DDD] - จบ 5 เเล้วหรือยัง

NYSE:DDD   3D Systems Corporation
ทรงน่าสนใจครับ อาจจะเป็น ending Diagonal
ควรรอเบรค ราคา 30 ลงมาเเล้วย่อไม่ทำนิวไฮ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ