yuttapongtrader

DCON หุ้นกำไรดี วอลุ่มมี น่าเข้าครับ

SET:DCON   DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
จากกราฟ ราคาต่ำ upside สูง รอย่อหรือ เข้าก่อนได้ครับ หุ้นตัวนี้เห็นงบกำไรดี่น่าสนใจครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ