Nimmano

DCC ซื้อเก็งงบ สัญญาณสวย

เพิ่มขึ้น
SET:DCC   DYNASTY CERAMIC CO
DCC ซื้อเก็งงบ สัญญาณสวย ลงมาแนวรับและเด้ง มีสัญญาณซื้อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ