Aunggul_K

Buy: CVX.US อุปทานน้ำมันมีแนวโน้มตึงตัว

เพิ่มขึ้น
BATS:CVX   Chevron Corporation
CVX อุปทานน้ำมันมีแนวโน้มตึงตัว
หลังรัฐบาลรัสเซียมีคำสั่งให้
บริษัทพลังงานลดกำลังการ
ผลิต ด้าน Morgan Stanley
คาดราคาน้ำมันดิบ Brent แตะ
$90/บาร์เรล ภายใน 3Q67
จึงแนะเก็งกำไรหุ้นพลังงาน
Chevron (CVX.US) รับราคา
น้ำมันขาขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ