M_Saran_Trader

CRVTHB วิเตราะห์กราฟแนวโน้ม

BITKUB:CRVTHB   Curve DAO Token
TP#3 - 183
TP#2 - 170
TP#1 - 137
BUY#1- 91
BUY#2 - 81
BUY#3 - 63
CUTLOSE - 60
-------------------------------------------------
- ตอนนี้อยู่ใน wave c แล้ว แล้วราคาได้ลงมาถึงแนวที่น่าเก็บของกันแล้วนะครับ แนวที่ไม่ควรหลุดคือ 60 บาท ท้าหลุดแนวนี้ไปได้ให้ไปรอที่ 30 กว่าบาทได้เลยครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ